banner

VVB Dilbeek

In tegenstelling wat velen mogen denken is de Vlaamse Volksbeweging geen politieke partij, maar wel een pluralistische vereniging, onafhankelijk in denken en doen, met een klare visie op Vlaanderen en Vlaanderen in Europa. Een vereniging die zijn Vlaamse cultuur verdedigt en naar buiten wil brengen.

Specifiek voor Dilbeek wil zij het Vlaamse karakter van de gemeente ondersteunen en de Franstalige opmars een halt toe roepen.

Vlaamse Volksbeweging Dilbeek wil van zijn oubollig imago af en zich mengen in het debat over wat gaande is in de gemeente en de Rand.

Zo staan wij ook voor verfraaiing van onze gemeente door meer Vlaamse symbolen in de kijker te stellen.

Als drukkingsgroep openen we dossiers waar we voelen dat de Vlaamse identiteit van onze samenleving wordt geschonden.

In een tijd van steeds meer individualisering proberen we Vlamingen elkaar te laten ontmoeten door het houden van spreekbeurten, organiseren van activiteiten en deel te nemen aan het maatschappelijke doen in onze gemeente.

VVB Dilbeek wil zijn horizonten verruimen daarom zijn mensen met frisse ideeën steeds welkom.

Wil je graag meer weten over VVB Dilbeek kan je steeds contact opnemen met één van onze bestuursleden:
Voorzitter
J.S
0474/94 90 05
Ondervoorzitter
Danny De Brackeleer
0499/60 48 15
Secretaris
Maries Haelterman
0474/73 83 61
Penningmeester
Greet Van Overtveldt
0484/22 65 14
Woordvoerder
JP. Van Cauwelaert
0472/51 97 34
Bestuurslid
Mark Gabriels
02/569 45 71
Bestuurslid
Anne De Geyter
02/466 30 01
Bestuurslid
Mark Cordeels
0477/74 90 85
Bestuurslid
Yves Rhode
02/569 00 33