banner

Vlaamse Volksbeweging - Afdeling Dilbeek

Onafhankelijke en pluralistische beweging

De VVB werd opgericht in 1956 als partij-onafhankelijke drukkingsgroep die ijverde voor federalisme, toendertijd een revolutionair project. Nu het federalisme in België ingevoerd is, wil de VVB dat Vlaanderen een volwaardige lidstaat van Europa wordt. Het project is even revolutionair, de beweging even partij-onafhankelijk.

Stacks Image 5150
19 december 2017
Nieuwsbrief VVB Dilbeek
Lees via onderstaande link onze nieuwsbrief van december 2017

23 november 2017 – Darya Safai

Stacks Image 5185
Belgisch-Iraanse vrouwenactiviste Darya Safai.

Plaats: Kasteel La Motte, Lumbeekstraat, 20 te Sint-Ulriks-Kapelle.
Aanvang: 20.00 uur.